Share |
 
 
   

Информация относно проблема с разрешителните за превоз на товари между България и Турция


В областта на автомобилния транспорт двустранните отношения са регламентирани от Спогодбата между Народна Република България и Република Турция за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана в Анкара на 16 април 1977 г. Съгласно Спогодбата, компетентните органи определят годишен контингент от разрешителни. За последен път контингентът от разрешителни между двете страни, който се разменя на реципрочна основа е договорен през 2012 г., както следва по видове и количества:

транзитни разрешителни - 250 000 бр.
„празен-пълен” – 17 500 бр.
двустранни „пълен-пълен” - 32 000 бр.
за/от трета страна –1 100 бр.


В случай, че и двете страни са съгласни с този контингент, съгласно установената практика, той се счита за предварителен контингент, валиден и за следващата календарна година. По настояване на българската страна, по време на двете заседания на Смесената българско-турска комисия по международен автомобилен транспорт, проведени през месец септември 2013 г. (3-4 септември 2013 г. в гр. Анкара и 17-18 септември 2013 г. в гр. София), в дневния ред бе включен въпроса за определяне на контингента от разрешителни за 2014 г., поради това, че същият не отговаря на реалните потребности на превозвачите. И двете срещи са приключили без да бъдат подписани протоколи и съответно без да бъде определен контингента от разрешителни за 2014 г. През месец ноември 2013 г. българската страна отново поставя въпроса за провеждане на среща, във възможно най-кратък срок, на която да бъде определен броя на разрешителните за 2014 г. По своя инициатива, през ноември 2013 г. турската страна изпрати част от разрешителните, договорени през 2012 г., както е видно по-долу:

транзитни разрешителни - 5 000 бр.
„празен-пълен” - 8 750 бр.
двустранни „пълен-пълен” - 16 000 бр.
за/от трета страна - 550 бр.


Спазвайки принципа на реципрочност, българската страна предостави същото количество разрешителни, като за пореден път отбеляза, че тези разрешителни представляват предварителен контингент за 2014 г. В знак на добронамереност, на 20.01.2014 г., българската страна предостави още 10 000 бр. транзитни разрешителни за нуждите на турските превозвачи.

Турската страна информира, че при непредоставяне на половината от договорените през 2012 г. транзитни разрешителни в срок до 30.01.2014 г. едностранно ще обяви за невалидни предоставените разрешителни за българските превозвачи, както и че среща може да се проведе, единствено при условие, че българската страна й предостави тази бройка. Като ответна мярка, българската страна обяви за невалидни разрешителните за турските превозвачи, считано от 00:00 ч. на 01.02.2014 г.


Източник: ИА Автомобилна Администрация  

 

Rambler's Top100