Share |
 
 
   


Свободна Зона Пирот

Свободна Зона Пирот се намира в източна Сърбия, на международен пътен коридор Е-80. Разположена е на 170 декара инфраструктурно оборудвана площ. Свободна Зона Пирот е част от територията на Сърбия, но в нейните рамки действа програма с особени насърчаващи мерки.
Дейности в Свободна Зона Пирот
В индустриалния парк на Свободна Зона Пирот е позволено провеждане на много видове дейност, най-вече производство на стоки, дообработка, работи на ишлеме, съхраняване на стоки и възпроизводствени материали, банкови и финансови услуги, застраховки и презастраховки, туристически услуги, както и всички видове стопанисване които не застрашават околната среда.Предимствата на закона за свободни зони:
- Вносът на стоки и услуги в зоната и износът на стоки и услуги от зоната е свободен;
- На внесен производствен материал за стоки предназначени за износ не се плаща мито и други такси;
- На внесени машини и строителен материал не се плаща мито и други такси;
- Фирмите в зоната са освободени от ДДС;
- Трансферът на печалбата в зоната е свободен;
- Правата на собствениците и ползвателите в зоната са защитени от закона за свободните зони;Стимулиращи мерки, които община Пирот предлага за строеж на обекти в Свободна Зона Пирот:
- Обезщетение на комунални такси
- Обезщетение на такси за градоустройствено разрешение и съгласие
- Обезщетение на такси за одобрение за строеж и т.н.Стимулиращи мерки, които община Пирот предлага на ползвателите на обекти в границите на Свободна Зона Пирот:
- При наличие на десет годишно споразумение за ползване на обекти в Свободна Зона Пирот се освобождават от всякакви местни такси
- Използване на застроени площи в индустриалния парк
- 50% намаление за такса сметСпециални привилегии за големи инвеститори!

 

 

 

Rambler's Top100